Zmienne w Pythonie

Zaczynając przygodę z programowaniem w Pythonie, ale także z innym językiem programowania, już na samym początku natchniesz się na pojęcie „zmienne”. W pierwszych dniach nauki programowania każdy, zapewne, bezwiednie będzie je wykorzystywał, bo są potrzebne i już. Ale, żeby móc tworzyć bardziej złożone oprogramowanie, które będzie mocniej obciążało każdy sprzęt, należałoby zrozumieć, czym są zmienne i co robią. Bo będzie to przydatne w przyszłości do optymalizacji kodu aplikacji, tak by dane urządzenie po jej uruchomieniu, nie wieszało się, albo, co gorsza nie wyłączało. To tak na dużym poziomie ogólności.

To, czym są zmienne?
Zmienne są wydzielonymi miejscami w pamięci komputera lub innego urządzenia komputero-podobnego, gdzie możesz przechowywać potrzebne Ci w programie dane. Zmienne dzielą się na zmienne liczbowe i znakowe. Przy czym zmienne liczbowe dzielą się jeszcze na typy zmiennych i są to typy: liczb całkowitych, zmiennoprzecinkowych i zespolonych.
Przy tworzeniu zmiennych, nie trzeba definiować typu zmiennej, jaką będziesz przechowywać, w Pythonie po prostu przypisuje się konkretną wartość do zmiennej. Z tego powodu potocznie mówi się, że Python jest językiem typowanym dynamicznie. Ponieważ Python jest językiem obiektowym, to każda zdeklarowana zmienna jest również obiektem.

Jak to działa?
W momencie uruchamiania skryptu system operacyjny rezerwuje miejsce w pamięci, do momentu zakończenia działania skryptu. Po zakończeniu skryptu „garbage collector” automatycznie zwolni pamięć urządzenia, dzięki, czemu dane urządzenie, nie będzie, niepotrzebnie miało zajętej pamięci.

Co ważne?
Nazwy zmiennych powinny być opisywane czytelnie, ponieważ w przyszłości pozwoli Ci to łatwo odnaleźć się w kodzie np.: za rok, gdy jak już wszystko zapomnisz co w skrypcie napisałeś.

Przypisanie zmiennej.
Zmienne przypisujemy znakiem równości „=”

Konstrukcja przypisania.
Z lewej strony znaku równości „=” znajduje się nazwa zmiennej, z prawej strony znaku równości znajduje się wartość zmiennej.

Przykłady przypisania zmiennych:

Przypisanie wielu zmiennych jednocześnie.
Język Python pozwala na przypisanie wielu zmiennych jednocześnie. Można to zrobić na dwa sposoby:

To na tyle w tym rozdziale o zmiennych. Więcej wiedzy o zmiennych przyniesie praktyka.