Usuwanie danych z bazy SQLite3

Zakładając, że jakiś wiersz z danymi w naszej bazie stanie się nieaktualny, możemy go  usunąć. W tym celu wystarczy, że napiszemy linijkę kodu, w której użyjemy metody .execute() obiektu kursor. Metoda ta wykona instrukcję SQL DELETE w bazie o nazwie „auta” gdzie przykładowo wykasujemy wiersz o id=5. Oczywiście trzeba pamiętać o utworzeniu połączenia z bazą danych, oraz o jej zamknięciu. Pełen prosty kod do wykonania operacji usunięcia danych znajduje się poniżej: