Tworzenie bazy danych SQLite3

Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, po zainstalowaniu SQLite3 to utworzenie bazy danych. Możemy zrobić poprzez utworzenie bazy z poziomu wiersza poleceń.

Załóżmy, że chcemy utworzyć bazę danych zawierających spis samochodów z kolumnami kolejno: identyfikator(id), marka(marka), model(model), rocznik auta(rocznik). Id będzie przechowywało kolejne wartości liczbowe identyfikatora, marka i model będzie przechowywała wartości tekstowe po 30 znaków i rocznik wartości liczbowe.

W pierwszej kolejności utworzymy bazę z poziomu kodu, co robimy w poniższy sposób: