Połączenie z bazą SQLite3

Zakładając, że już udało nam się zainstalować sqlite3 na naszym komputerze I utworzyć bazę danych, to teraz musimy się z nią połączyć, celem rozpoczęcia pracy z bazą.

Jak to robimy?

Po wykonaniu powyższego bez problemu powinniśmy móc się połączyć z bazą danych i rozpocząć na niej dalsze eksperymenty.