Pobieranie zmiennych zewnętrznych do programu – funkcja input()

We wcześniejszych artykułach pisałem o zmiennych, które były zawarte głównie w skrypcie programu. Ale często potrzebujemy zmiennych pobranych od użytkownika. W Pythonie zmienne można pobrać od użytkownika używając funkcji „input()”. Dane dzięki niej pobrane można potem użyć w naszym programie. Jak używać funkcji input() zaprezentowałem na poniższym przykładzie.