Dodawanie danych do bazy SQLite3

Po połączniu danych możemy zapełnić bazę danymi, co pozwoli nam na dalsze operacje i eksperymenty z bazą SQLite3. Najprostszym sposobem, jest wstawianie danych linia po linii z użyciem metody . Z czego, z reguły w zaawansowanych programach się nie korzysta, ale do celów edukacyjnych nam to w zupełności wystarczy. Załóżmy, że mamy bazę samochodów o

Połączenie z bazą SQLite3

Zakładając, że już udało nam się zainstalować sqlite3 na naszym komputerze I utworzyć bazę danych, to teraz musimy się z nią połączyć, celem rozpoczęcia pracy z bazą. Jak to robimy? Po wykonaniu powyższego bez problemu powinniśmy móc się połączyć z bazą danych i rozpocząć na niej dalsze eksperymenty.

Tworzenie bazy danych SQLite3

Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, po zainstalowaniu SQLite3 to utworzenie bazy danych. Możemy zrobić poprzez utworzenie bazy z poziomu wiersza poleceń. Załóżmy, że chcemy utworzyć bazę danych zawierających spis samochodów z kolumnami kolejno: identyfikator(id), marka(marka), model(model), rocznik auta(rocznik). Id będzie przechowywało kolejne wartości liczbowe identyfikatora, marka i model będzie przechowywała wartości tekstowe po 30 znaków

Komentrze w Pythonie

Jedną z ważnych rzeczy przy tworzeniu oprogramowania jest jego opisywanie w kodzie. Po co to robić, ano po to, by wracając do kodu za rok czy dłużej wiedzieć, co dany kawałek kodu robił. Odpowiednie opisywanie kodu pozwoli nam w przyszłości tej dalekiej jak i krótkiej, zaoszczędzić wielu godzin analizy wcześniej stworzonego kodu. W skrajnym przypadku