Przeciążanie metod w Pythonie

Przeciążanie w Pythonie, jest kolejnym ważnym zagadnieniem, które trzeba zrozumieć by móc korzystać z dobrodziejstw programowania obiektowego.

Dziedziczenie klas w Pythonie

Dziedziczenie w Pythonie jest dość prostym zagadnieniem. Chodzi o to, że jedna klasa, po drugiej dziedziczy pola i funkcje.

Klasy i Obiekty w Pythonie

Wchodząc w zagadnienie programowania obiektowego, musimy zapoznać i zrozumieć pojęcia „klasa” i „obiekt”.

Jak zamienić liczbę ujemną na dodatnią w Pythonie (funkcja „abs”)

Eksperymentując z funkcjami finansowymi, spotkałem się z sytuacjami, gdzie wynikiem obliczeń funkcji była wartość ujemna. Dla przykładu reprezentująca zadłużenie w formie spłacanych rat, które naturalnie są minusem w naszym portfelu. Ale, minio że są minusem, to chcemy je zaprezentować jako wartość dodatnią, bo lepiej pokazać ratę jako „100 zł” niż jako „- 100zł”.

Jak obliczyć ratę kredytu w Pythonie (funkcja „pmt”)

Wczoraj stanąłem przed ciekawym wyzwaniem, a mianowicie, miałem wyliczyć ratę kredytu na podstawie danych prezentowanych przez banki. Jak się okazuje, nie było to takie oczywiste i proste, choć samo rozwiązanie problemu takie jest. Z pomocą przychodzi funkcja finansowa „pmt” modułu „numpy”, dzięki której można wyliczyć ratę kredytu.

Formatowanie stringów f-strings w Pythonie

W wersji Pythona 3.6 został dodany nowy, prostszy sposób formatowania stringów „f-strings”. Łatwiejszy ponieważ wystarczy przed stringiem dodać literkę „f”.

Zmienne globalne i lokalne w Pythonie

W Pythonie zmienne zdefiniowane na zewnątrz funkcji są zmiennymi globalnymi, to oznacza, że mogą być używane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz funkcji. Natomiast zmienne zdefiniowane wewnątrz funkcji są zmiennymi lokalnymi do użycia tylko wewnątrz funkcji.

Instrukcja PASS w Pythonie

Załóżmy, że stworzyliśmy pętlę, funkcję czy klasę, ale w tej chwili ciało pętli, funkcji lub klasy jest puste, bo nie chcemy jej użyć teraz, tylko wrócić do niej w przyszłości. Jednocześnie chcemy zostawić ją w kodzie by nie zapomnieć. Ale ciało pętli, funkcji lub klasy nie może zostać puste, ponieważ interpreter kodu zwróci nam błąd.

Tworzenie własnych bibliotek (modułów) w Pythonie

Jeśli w skrypcie chcemy użyć jakiegoś kawałka kodu wielokrotnie, to możemy zapisać go w funkcji, dzięki czemu będziemy mogli się wielokrotnie do tej funkcji w skrypcie odwołać, bez konieczności wielokrotnego powtarzania tego samego kawałka kodu, więcej o funkcjach opisałem tutaj…. A co jeśli chcielibyśmy użyć tego samego kawałka kodu w innym skrypcie? Możemy tego dokonać