Operatory porównania w Pythonie

Operatory porównania służą do porównywania dwóch wartości i są kolejną ważną grupą operatorów w Pythonie , jak operatory arytmetyczne.

Operatory porównania zwracają dwie wartości „TRUE” i „FALSE”, w przeciwieństwie do operatorów arytmetycznych, które zwracają wynik działania na wartościach.

Poniższa tabelka przedstawia operatory porównania:

Operator Znaczenie operatora Przykład wykorzystania
== równy (zwraca „TRUE” jeśli obie wartości są takie same) x == y
!= nierówny (zwraca „TRUE” jeśli obie wartości są różne) x != y
większy od (zwraca „TRUE” jeśli lewa wartość jest większa od prawej) x > y
mniejszy od (zwraca „TRUE” jeśli lewa wartość jest mniejsza od prawej) x < y
>= większy lub równy (zwraca „TRUE” jeśli lewa wartość jest większa lub równa prawej) x >= y
<= mniejszy lub równy (zwraca „TRUE” jeśli lewa wartość jest mniejsza lub równa prawej) x <= y

Poniżej przykłady wykorzystania operatorów porównania w praktyce: