Operatory logiczne w Pythonie

Operatory logiczne „and, or, not” w Pythonie używane są do łączenia instrukcji warunkowych. Przykładowo, wykonaj jakieś działanie jeżeli x jest mniejsze od 5 i (and) jest większe od 2.

Poniższa tabelka przedstawia operatory logiczne:

Operator Znaczenie operatora Przykład wykorzystania
and i (zwraca „TRUE” jeżeli oba wyrażenia są prawdziwe) x < 3 and x < 5
or lub (zwraca „TRUE” jeżeli jedno wyrażanie jest prawdziwe) x < 5 or x < 3
not negacja (zwraca „FALSE” jeżeli oba wyrażenia są prawdziwe) not (x < 3 and x < 5)

Poniżej przykłady wykorzystania operatorów logicznych w praktyce: