Operatory identyfikacji tożsamości obiektów w Pythonie

Operatory identyfikacji tożsamości w Pythonie używane są do porównywania obiektów. Nie chodzi o to, czy te obiekty są takie same, tylko o to, czy są tym samym obiektem, ulokowanym w tej samej lokalizacji w pamięci.

Poniższa tabelka przedstawia operatory:

OperatorOpis działaniaPrzykład działania
isW wyniku zwraca TRUE, jeśli oba obiekty są w rzeczywistości tym samym obiektemx is y
is notZwraca TRUE, jeśli oba obiekty nie są w rzeczywistości tym samym obiektemx is not y

Poniżej przykłady skryptów z wykorzystaniem operatorów: