Odczyt danych z bazy SQLite3

Pierwszą operacją, jaką zapewne, każdy po zapisaniu danych w bazie będzie chciał wykonać, będzie operacja odczytania ich.

Jak to zrobić? Ponieważ dane są zapisane w bazie SQL to na początek trzeba stworzyć instrukcję SQL SELECT, która pobierze dane z bazy SQLite3, następnie dane należy zapisać do zmiennej, w naszym przypadku nazwaliśmy ją „samochody”, z której to zmiennej, potem zostaną one odczytane wiersz po wierszu przy użyciu pętli for, a na koniec wyświetlone w konsoli za pomocą funkcji print. Tyle w teorii, teraz przejdźmy do kodu poniżej gdzie zostało to praktycznie pokazane.

Po uruchomieniu programu powinny nam w terminalu wyświetlić się wszystkie dane zapisane w bazie.