Jak obliczyć ratę kredytu w Pythonie (funkcja „pmt”)

Wczoraj stanąłem przed ciekawym wyzwaniem, a mianowicie, miałem wyliczyć ratę kredytu na podstawie danych prezentowanych przez banki. Jak się okazuje, nie było to takie oczywiste i proste, choć samo rozwiązanie problemu takie jest. Z pomocą przychodzi funkcja finansowa „pmt” modułu „numpy”, dzięki której można wyliczyć ratę kredytu. Taka sama funkcja jest w excelu, więc można sobie łatwo porównać jej działanie w excelu z działaniem w Pythonie. Jeśli dane się zgodzą, to znaczy, że dobrze program napisaliśmy 🙂

Moduł „numpy” nie jest zainstalowany wraz z Pythonem i trzeba sobie go doinstalować, żeby móc zacząć jego używać. Instalację modułów opisałem w innym artykule (dostępnym tutaj…). Dla ułatwienia komenda instalacyjna:

 pip install numpy  

Po zainstalowaniu modułu, otrzymamy widok podobny jak na poniższej grafice.

Poniżej przykład programu z użyciem funkcji finansowej „pmt”. Szczegóły działania opisałem w komentarzach. Celem programu jest poznanie funkcji i jej wykorzystanie, nie stworzenie idealnego programu do wyliczenia raty 🙂