Edytowanie danych w bazie SQLite3

Czasami dane jakie dodamy do bazy trzeba zaktualizować, bo uległy zmianie, albo fizycznie popełniliśmy jakiś błąd przy ich dodawaniu. Edycja danych zakładając, że jedną daną poprawiamy jest stosunkowo prostym zadaniem.

Do tego celu używany metody metody  .execute  obiektu kursor, gdzie w parametrze instrukcją SQL
 UPDATE  aktualizujemy wybrany przez nas rekord. W poniższym przykładzie aktualizujemy kolumnę „marka” w wierszu „4” gdzie wpisana będzie nowa nazwa auta Volvo. Oczywiście możemy zmienić dowolną kolumnę i wiersz odpowiednio modyfikując kod zarówno w w części instrukcji kolumna, jak i wiersz.