Kategoria: SQL

Dodawanie danych z terminala i zapisywanie do bazy SQLite3

Dotychczas zmienne / dane, które chcieliśmy zapisać w bazie SQLite wpisywaliśmy bezpośrednio w kodzie skryptu, a co, jeśli chcielibyśmy je pobrać od użytkownika? W najprostszym rozwiązaniu pobierzemy je z terminala pythona. Id ustawimy na stałe, jako, by baza automatycznie nadawała id. Zmienne marka, model w postaci ciągu znaków, pobierzemy z terminala przy użyciu funkcji. Rocznik

Usuwanie danych z bazy SQLite3

Zakładając, że jakiś wiersz z danymi w naszej bazie stanie się nieaktualny, możemy go  usunąć. W tym celu wystarczy, że napiszemy linijkę kodu, w której użyjemy metodyobiektu kursor. Metoda ta wykona instrukcję SQLw bazie o nazwie „auta” gdzie przykładowo wykasujemy wiersz o id=5. Oczywiście trzeba pamiętać o utworzeniu połączenia z bazą danych, oraz o jej

Edytowanie danych w bazie SQLite3

Czasami dane jakie dodamy do bazy trzeba zaktualizować, bo uległy zmianie, albo fizycznie popełniliśmy jakiś błąd przy ich dodawaniu. Edycja danych zakładając, że jedną daną poprawiamy jest stosunkowo prostym zadaniem. Do tego celu używany metody metody obiektu kursor, gdzie w parametrze instrukcją SQL aktualizujemy wybrany przez nas rekord. W poniższym przykładzie aktualizujemy kolumnę „marka” w

Odczyt danych z bazy SQLite3

Pierwszą operacją, jaką zapewne, każdy po zapisaniu danych w bazie będzie chciał wykonać, będzie operacja odczytania ich. Jak to zrobić? Ponieważ dane są zapisane w bazie SQL to na początek trzeba stworzyć instrukcję SQL SELECT, która pobierze dane z bazy SQLite3, następnie dane należy zapisać do zmiennej, w naszym przypadku nazwaliśmy ją „samochody”, z której

Dodawanie danych do bazy SQLite3

Po połączniu danych możemy zapełnić bazę danymi, co pozwoli nam na dalsze operacje i eksperymenty z bazą SQLite3. Najprostszym sposobem, jest wstawianie danych linia po linii z użyciem metody . Z czego, z reguły w zaawansowanych programach się nie korzysta, ale do celów edukacyjnych nam to w zupełności wystarczy. Załóżmy, że mamy bazę samochodów o

Połączenie z bazą SQLite3

Zakładając, że już udało nam się zainstalować sqlite3 na naszym komputerze I utworzyć bazę danych, to teraz musimy się z nią połączyć, celem rozpoczęcia pracy z bazą. Jak to robimy? Po wykonaniu powyższego bez problemu powinniśmy móc się połączyć z bazą danych i rozpocząć na niej dalsze eksperymenty.

Tworzenie bazy danych SQLite3

Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, po zainstalowaniu SQLite3 to utworzenie bazy danych. Możemy zrobić poprzez utworzenie bazy z poziomu wiersza poleceń. Załóżmy, że chcemy utworzyć bazę danych zawierających spis samochodów z kolumnami kolejno: identyfikator(id), marka(marka), model(model), rocznik auta(rocznik). Id będzie przechowywało kolejne wartości liczbowe identyfikatora, marka i model będzie przechowywała wartości tekstowe po 30 znaków