Operatory członkowstwa w Pythonie

Operatory członkowstwa w Pythonie używane są do testowania czy dana wartość czy zmienna znajduje się w obiekcie typu: string (zmienna znakowa), lista, krotka, zbiór, słownik.

Operatory bitowe w Pythonie

Operatory bitowe w Pythonie są używane do porównywania wartości liczbowych wyrażonych w bitach.

Operatory porównania w Pythonie

Operatory porównania służą do porównywania dwóch wartości. Operatory porównania zwracają dwie wartości „TRUE” i „FALSE”.

Operatory arytmetyczne w Pythonie

Operacje arytmetyczne w Pythonie, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie itd. wykonywane są, dzięki użyciu specjalnych symboli nazywanych „operatorami arytmetycznymi”.

Ukrywanie zmiennych (danych) i metod w Pythonie

Ciekawym zagadnieniem w Pythonie, jest ukrywanie zmiennych (danych) i funkcji wewnątrz klasy. Ukrywanie stosujemy wtedy, gdy dane / zmienne / metody, chcemy zabezpieczyć przed dostępem na zewnątrz klasy.